Breaking News

เที่ยวแขวงไซยะบุรี สปป.ลาว ครั้งแรกเที่ยวแขวงไซยะบุรี สปป.ลาว ครั้งแรกเดินทางมาเที่ยวแขวงนี้ เริ่มต้นผมเดินทางจากเวียงจันทน์ผ่านเมืองวังเวียงต่อด้วยเมืองกาสี ใช้ถนนเส้นทางภูเก้าหลัก ผ่านเมืองนาน แขวงหลวงพระบาง แล้วก็ข้ามสะพานแม่น้ำโขงก็จะเข้าสู่เขตแขวงไซยะบุรีครับ 
เมืองไซยะบุรี เป็นเมืองเอกแขวงนี้ ไซยะบุรีเป็นเมืองเล็กๆล้อมรอบด้วยภูเขาป่าธรรมชาติเมืองนี้สวยงาม โดยเฉพาะแม่น้ำโขงเราสามารถเดิมข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นเขตเมืองนาน แขวงหลวงพระบาง ครับ 
ใครมาเที่ยวเมืองไซยะบุรี ตื่นแต่เช้ามาเดินเที่ยวตลาดเมืองนี้ใหญ่มากอาหารขายถูกๆ มีทั้งอาหารสดและอาหารปรุงสุกพร้อมกิน แม่ค้าชนเผ่าต่างๆตื่นแต่เช้านำสินค้ามาวางขายในตลาด ตลาดเช้ากับตลาดเย็นอยู่ที่เดียวกันเลย ตอนเช้าของขายจะเยอะกว่า 
หอหลักเมืองไซยะบุรีสวยมาก มีรูปปั้นช้างให้เราถ่ายรูปด้วย เมืองนี้เขาจะมีงานบุญช้าง ซึ่งเป็นงานบุญประจำปีที่แขวงไซยะบุรี จัดขึ้นช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ทุกๆปีครับ ในแต่ละปีจัดงานยิ่งใหญ่อลังการมากๆครับ 
สำหรับการเดินทางจากไทยมาเที่ยวแขวงไซยะบุรี จะมีรถโดยสารเลย-หลวงพระบาง ซื้อตั๋วขึ้นรถที่ บขส.จังหวัดเลย  บริการผ่านเส้นทางนี้แล้วก็แวะที่บขส.เมืองไซยะบุรีด้วยครับ ไม่มีความคิดเห็น