Breaking News

นั่งรถทัวร์โดยสารไปเที่ยวหลวงพระบาง สปป.ลาว

นั่งรถทัวร์โดยสารเลย-หลวงพระบาง สปป.ลาว ขึ้นรถโดยสารที่บขส.จังหวัดเลย ค่าโดยสาร 700 บาท ใช้พาสปอร์ตในการเดินทาง รถมีวันละ 1 เที่ยว  รถออกเวลา 08.00 น.ถึงหลวงพระบาง 5-6 โมงเย็นครับ ระยะทาง 394 กิโลเมตรเป็นรถของบริษัทขนส่ง 999 และรถทัวร์โดยสาร สปป.ลาว ครับ 
การเดินทางจากจังหวัดเลยปลายทางที่แขวงหลวงพระบาง ใช้เส้นทางผ่านด่านพรมแดนตรวจคนเข้าเมืองบ้านนากระเซ็ง อ.ท่าลี่ จังหวัดเลย มีแม่น้ำเหือง ขวางกั้นระหว่างไทย-ลาว จากนั้นก็เข้าสู่เขต สปป.ลาว ด่านตรวจคนเข้าเมืองน้ำเหือง เมืองแก่นท้าว แขวงไซยะบูลี สปป.ลาว รถทัวร์ จอดให้ผู้โดยสารทำเรื่องออกนอกประเทศและเข้าประเทศทั้งสองด่านนี้ เตรียมหนังสือเดินทางให้เจ้าหน้าที่ตรวจ และ เงินจ่ายค่าทำเนียมเข้าสปป.ลาว ช่วงที่ผมไปจ่ายค่าเข้าประเทศ 40 บาท (นักท่องเที่ยว) จากนั้นขึ้นรถเดินทางมุ่งหน้าสู่หลวงพระบางขึ้นภูเขาตลอดเส้นทาง รถทัวร์จะจอดพักเที่ยงให้ผู้โดยสารกินข้าวเที่ยงที่เมืองปากลาย 30 นาที จากนั้นก็ขึ้นรถเดินทางไปต่อเข้าสู่เมืองไซยะบูลี ข้ามแม่น้ำโขง ก็จะเป็นเมืองนานเขตหลวงพระบาง ทันทีครับ ระหว่างทางก็นอนหลับบ้าง ตื่นขึ้นมาชมวิวสวยไหมคู่บ้านชนบทบนภูเขา 4 โมงเย็นถึงเมืองเซียงเงิน และก็อีกไม่นานก็ถึงจุดหมายปลายทาง บขส.หลวงพระบาง เกือบค่ำครับ ใครจะเดินทางเส้นนี้ กินข้าวเช้าให้อิ่ม ซื้อน้ำดื่ม ยาดม ให้พร้อม ช่วงที่รถจอดแวะกินข้าวเที่ยงหากมีเวลา ควรซื้อซิมเน็ตลาว ให้ร้านค้าเติมเงินและตั้งค่าให้ จะเป็นการดีดูหนังฟีงเพลง แก้เซ็งระหว่างการเดินทางครับ 

ไม่มีความคิดเห็น